DRH - Ông Nguyễn Xuân Phú thôi giữ chức vụ Phó TGĐ từ ngày 01/01/2017/Mr Nguyen Xuan Phu is no longer the deputy general director, effective from Jan 1st 2017 (05/01/2017)

Ngày Đăng: 05/01/2017